26/08/2022 10:36 | gocnhinonline

GNO- Ngày 25/8, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) đã quyết định hủy thầu đối với 57 mặt hàng thuốc thuộc các gói thầu số 1, số 2 và số 3.

Theo trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, lý do hủy thầu đối với các mặt hàng này chủ yếu do không có nhà thầu tham dự; hoặc chỉ có 1 nhà thầu tham gia, nhưng thương thảo không thành công; hoặc có 2-3 nhà thầu nhưng sản phẩm dự thầu không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Theo đó Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) quyết định hủy thầu đối với 18 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu số 1: “Cung cấp thuốc cho các tỉnh phía Bắc giai đoạn 2022-2023” do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

Gói thầu bị hủy có mã hiệu: ĐTTTT.01.2021, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ Y tế phê duyệt tại quyết định số 4315/QĐ-BYT ngày 8/9/2021 và quyết định số 4535/QĐ-TTMS ngày 21/8/2022.

Trước đó qua đấu thầu tập trung gói thầu số 01 cung cấp thuốc cho các tỉnh Miền Bắc giai đoạn 2022-2023 lựa chọn được 27 nhà thầu là 84 danh mục có đề xuất trúng thầu. Giá kế hoạch là: 2.458 tỷ đồng, giá trúng thầu là: 2.033 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá 17,3% (tương đương 425 tỷ đồng).

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia cũng quyết định hủy thầu đối với 20 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu số 2: “Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023” do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

Gói thầu bị hủy có mã hiệu: ĐTTTT.02.2021, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ Y tế phê duyệt tại quyết định số 4315/QĐ-BYT ngày 8/9/2021 và quyết định số 4535/QĐ-TTMS ngày 21/8/2022.

Trước đó, qua đấu thầu tập trung quốc gia, gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh Miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023 lựa chọn được 27 nhà thầu và 84 danh mục có đề xuất trúng thầu. Giá kế hoạch là: 1.564 tỷ đồng, giá trúng thầu là: 1.306 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá 16,5% (tương đương 258 tỷ đồng);

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia cũng hủy thầu đối với 19 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu số 3: “Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023” do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện.

Gói thầu bị hủy có mã hiệu: ĐTTTT.03.2021, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ Y tế phê duyệt tại quyết định số 4315/QĐ-BYT ngày 8/9/2021 và quyết định số 4535/QĐ-TTMS ngày 21/8/2022.

Qua đấu thầu tập trung thuốc quốc gia, gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh Miền Nam giai đoạn 2022-2023 lựa chọn được 24 nhà thầu và 86 danh mục có đề xuất trúng thầu. Giá kế hoạch là: 3.607 tỷ đồng, giá trúng thầu là: 2.953 tỷ đồng, tỷ lệ giảm giá 18,1% (tương đương 654 tỷ đồng).

theo Lan Anh (t/h)/tieudung.kinhtedothi
Bài viết cùng chuyên mục