Sản phẩm – Dịch vụ

Giá khám bệnh mới sẽ cao hơn khoảng 10%
20/11/2023 10:46
GNO- So với mức giá cũ, giá khám bệnh mới theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sẽ cao hơn khoảng 10%. Theo Thông tư 22/2023/TT-BYT, giá dịch vụ kh[...]