Khoa học – Công nghệ

Tuyến cáp quang biển AAG lại gặp sự cố
28/10/2021 08:58
GNO- Tuyến cáp biển AAG vừa tiếp tục gặp sự cố trên nhánh cáp S1I kết nối từ Việt Nam đi HongKong (Trung Quốc). Tuyến cáp quang biển quốc tế Asia Amer[...]