Thương hiệu

Sơn phản xạ nhiệt bằng vật liệu nano
06/12/2023 08:34
GNO- Các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa chế tạo thành công sơn phản xạ nhiệt hiệu năng cao bằng vật liệu nano. Ứng dụng [...]