Doanh nhân

Những “tai tiếng” xoay quanh CT Group
10/11/2023 13:15
GNO- Đổi tên 2 lần trong vòng 3 năm nhưng cũng dính khá nhiều tai tiếng, tuy nhiên trên về mặt danh hiệu thì CT Group và Chủ tịch Trần Kim Chung vẫn l[...]