26/09/2023 10:32 | gocnhinonline

GNO- Nhằm xây dựng và phát triển bền vững các làng nghề, làng nghề truyền thống, thời gian qua, các sở, ngành của tỉnh đã phối hợp, hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, đánh giá các tiêu chí làng nghề, làng nghề truyền thống theo quy định của Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và xây dựng, triển khai phương án bảo vệ môi trường làng nghề theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Kết quả rà soát cho thấy, hiện nay, 272/272 làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh đều có thủ tục môi trường. Trong đó 72 làng nghề, làng nghề truyền thống có cam kết bảo vệ môi trường; 48 làng nghề, làng nghề truyền thống có đề án bảo vệ môi trường và 152 làng nghề, làng nghề truyền thống có phương án bảo vệ môi trường.

Làng nghề chè xóm Cây Thị, xã La Hiên (Võ Nhai) đã xây dựng phương án bảo vệ môi trường

Thời gian tới, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các làng nghề, làng nghề truyền thống hoàn thiện thủ tục và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; khuyến khích các hộ, cơ sở sản xuất đầu tư cơ sở vật chất, dây chuyền thiết bị, công nghệ mới đảm bảo vệ sinh môi trường; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

theo báo Thái Nguyên

Bài viết cùng chuyên mục