20/10/2021 10:04 | gocnhinonline

GNO – Khi mua sắm tập trung trang thiết bị tin học năm 2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (thuộc Sở TTTT Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thiếu bước lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản trước khi tổng hợp nhu cầu mua sắm theo quy định

Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ký ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018.

Tại Kết luận thanh tra nêu, ngày 12/02/2018, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Công văn số 1456/UBND-VP về việc thực hiện mua sắm tập trung trang thiết bị tin học năm 2018. Trong đó, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm CNTT&TT), trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị được giao thực hiện việc mua sắm tập trung cho toàn tỉnh.

Đến vào ngày 16/4/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tờ trình số 06 và được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Quyết định số 1307/QĐUBND ngày 23/1/2018 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh đợt 1 năm 2018 với tổng số tiền hơn 22,7 tỷ đồng.

Nhiều vi phạm trong đấu thầu thiết bị tin học tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ ra, việc mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh năm 2018 thiếu bước lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản trước khi tổng hợp nhu cầu mua sắm theo quy định. Do đó, hiện nay không có cơ sở xác định số liệu để đánh giá mức độ tiết kiệm ngân sách nhà nước khi thực hiện công việc này.

Nguyên nhân do giá dự toán phê duyệt là giá theo định mức, tiêu chuẩn đơn vị được mua sắm theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg không phải dự toán chi tiết cho từng sản phẩm (cụ thể về cấu hình, chủng loại, xuất xứ, thương hiệu,..) nên không thể so sánh.

Ngoài ra, ngày 26/2/2018, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông mới có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung cấp tỉnh đợt 1, việc này đã thực hiện chậm thời gian theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Sở Thông tin Truyền thông Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị máy vi tính để bàn mua sắm tập trung năm 2018 sau khi đã tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị là không phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 72 và khoản 1, Điều 73 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Về việc lựa cọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu không áp dụng thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa là chưa đúng theo quy định tại chỉ dẫn nhà thầu; việc đánh giá hồ sơ mời thầu bỏ qua nội dung đơn vị trúng thầu không có văn bản chứng minh là máy móc thiết bị có trung tâm bảo hành của nhà sản xuất hoặc hãng; không có hợp đồng liên kết với một đơn vị bảo hành tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Hợp đồng phải ký trước thời điểm đóng thầu và có hiệu lực tối thiểu đến hết thời gian bảo hành của từng hàng hóa cung cấp) là chưa đúng theo yêu cầu tại hồ sơ mời thầu.

Đối với việc bàn giao và sử dụng máy, qua kiểm tra các đơn vị sử dụng máy đều không lưu giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng. Nguyên nhân đơn vị cung cấp không giao các hồ sơ trên cho đơn vị sử dụng mà chỉ giao một bộ cho đơn vị tổ chức đấu thầu là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn kết luận, việc sử dụng tài sản còn lãng phí, chất lượng máy tính chưa đồng bộ. Khi giao máy in và máy photocoppy cho đơn vị sử dụng, bên giao không hướng dẫn cách dùng, dẫn đến đơn vị sử dụng còn lúng túng không xử lý được.

Đơn cử như tại UBND xã Kim Long có 1 máy photocopy hiệu Konika Minota Bizhub 266 cấu hình 3, tem dán mã serial number trên thân máy là A8A3041000730 nhưng đã bị hư hỏng, không sử dụng được dù thời gian sử dụng mới được 2 năm.

Mặt khác, chất lượng máy tính còn chưa đồng bộ. Điển hình tại UBND phường 2, TP.Vũng Tàu kiểm tra 3 máy tính, 1 máy có mã 1708180089 đã thay main, 1 máy thay main và thay thùng case, nên không còn tem dán trên thân máy và 1 máy đã hỏng và thay toàn bộ…

Từ kết luận thanh tra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những khuyết điểm. Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Thông tin triển khai khắc phục những nội dung thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm mà kết luận thanh tra đã chỉ. Đối với các loại trang thiết bị bị thất lạc, sử dụng 2 năm đã hỏng, không sử dụng phải lập báo cáo tổng hợp gửi về thanh tra tỉnh để chấn chỉnh việc sử dụng tài sản công, tránh lãng phí.

theo PV (TCDN)

Bài viết cùng chuyên mục