30/12/2021 14:16 | gocnhinonline

GNO- Với 4 lô đất đấu giá thành công tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đề nghị Cục Thuế Tp.HCM phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường đôn đốc các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất vào ngân sách nhà nước.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cục Thuế Tp.HCM , Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng đề nghị Tp.HCM tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2022. Rà soát các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký chỉ tiêu phấn đấu tăng thu năm 2022 phù hợp với thực tế, đảm bảo thu ngân sách tăng tối thiểu 3 – 5% so với dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội giao.

Đối với các khoản thu từ đất đai (thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất), đề nghị Cục Thuế tiếp tục tham mưu với UBND thành phố chỉ đạo các Sở Ban ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đấu giá. Riêng đối với 4 lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được đấu giá thành công với tổng số tiền là 37.346 tỷ đồng, đề nghị Cục Thuế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường đôn đốc các doanh nghiệp đã đấu giá thành công hoàn thiện thủ tục và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đất vào NSNN.

Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng trao Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho Cục Thuế Tp.HCM

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, đẩy mạnh chống chuyển giá, trốn thuế, trong đó tập trung: Chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; các ngành, lĩnh vực có hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tăng trưởng, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid và có rủi ro cao về thuế.

Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước; thanh tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế GTGT; Đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh qua mạng; đảm bảo các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế đầy đủ vào NSNN.

Cùng với đó, tổ chức rà soát số nợ thuế đến ngày 31/12/2021; Thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng Quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, phấn đấu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2022 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2022.

Tổng cục thuế yêu cầu Cục Thuế Tp.HCM đôn đốc doanh nghiệp đấu giá đất Thủ Thiêm nộp tiền

Để triển khai thành công hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Thuế Tp.HCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp để thực hiện cung cấp dịch vụ chuyển đổi hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn, bảo đảm từ 01/7/2021, 100% doanh nghiệp chuyển đổi thực hiện hóa đơn điện tử theo đúng tiến độ đề ra; đồng thời đề nghị Cục Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (bigdate) về hóa đơn điện tử, tiến tới sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong phân tích dữ liệu từ hóa đơn điện tử, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý thuế.

Năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Cục Thuế Tp.HCM đã triển khai các biện pháp quản lý thu hiệu quả, chủ động tham mưu UBND trong công tác quản lý chống thất thu ngân sách; triển khai ngay, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thực hiện hoàn thuế kịp thời cho người nộp thuế (NNT), tiếp nhận và giải quyết nhanh các thủ tục của NNT sau khi cơ quan thuế tái hoạt động tại trụ sở; tập trung thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn…

Kết quả năm 2021, Theo báo cáo, năm 2021 Cục Thuế Tp.HCM thu 263.824 tỷ đồng, đạt 102,7% dự toán. Trong đó, thu nội địa (trừ dầu thô) ước đạt 248.594 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán, tăng 2,7% so với năm trước. Đáng chú ý, thu ở khu vực kinh tế vẫn tăng.

Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế đạt 164.000 tỷ đồng, đạt 103,3% so với dự toán pháp lệnh (bao gồm doanh nghiệp nhà nước: 27.000 tỷ đồng, đạt 100%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 63.591 tỷ đồng, đạt 99,2%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 73.382 tỷ đồng, đạt 108,4%).

Năm 2022, Cục Thuế Tp.HCM tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp triển khai đồng bộ để thực hiện. Trong đó, Cục Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ NSNN; cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế; tăng cường công tác phòng chống dịch nhằm bảo đảm hoạt động dược duy trì thường xuyên; quản lý nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

theo An Nhiên/TCDN
Bài viết cùng chuyên mục