22/05/2020 17:48 | gocnhinonline

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 16/2020-QĐ/TTg về quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Quyết định này quy định nội dung quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia về danh mục chi tiết; tổ chức quản lý; kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước; mua, bán, nhập, xuất, luân phiên đổi hàng; bảo quản, sử dụng; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật; kho dự trữ quốc gia; cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước; báo cáo thống kê. Quy chế áp dụng với các đối tượng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hình thành, quản lý, điều hành và sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia.

Việc quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia phải đảm bảo nguyên tắc được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự trữ quốc gia; xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời.

Xăng dầu dự trữ quốc gia phải được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật; không được sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh; tính đúng, tính đủ chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hàng năm theo quy định.

Theo quy định, xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm xăng ô tô, dầu diesel, dầu mazut, nhiên liệu dùng cho quân sự, nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, dầu thô và các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ.

Nguyên tắc nhập, xuất xăng dầu dự trữ quốc gia phải đúng kế hoạch được giao, đúng quyết định của cấp có thẩm quyền; đúng thủ tục nhập xuất theo quy định của pháp luật; đúng chủng loại, số lượng, chất lượng, giá, đối tượng, địa điểm quy định; có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo chế độ quản lý tài chính và quy định bảo quản hiện hành.

Quy chế cũng nêu rõ 4 yêu cầu đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia. Cụ thể, kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

Bên cạnh đó, kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng, mất mát và các yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến xăng dầu dự trữ quốc gia.Căn cứ quy hoạch kho xăng dầu dự trữ quốc gia đã được phê duyệt, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư xây dựng kho dự trữ quốc gia theo tiêu chuẩn kho được quy định tại Điều 62 Luật Dự trữ quốc gia để đơn vị dự trữ quốc gia thuê hoặc nhận hợp đồng thuê bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia.

Ngoài ra, đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia thuê của các tổ chức, doanh nghiệp phải phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nội dung quy chế còn nêu rõ việc tổ chức quản lý và danh mục chi tiết xăng dầu dự trữ quốc gia; kế hoạch và dự toán xăng dầu dự trữ quốc gia; bảo quản, sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia; thẩm quyền xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật quốc gia về xăng dầu dự trữ quốc gia; kho xăng dầu dự trữ quốc gia; cơ chế tài chính, chế độ kế toán, kiểm toán nhà nước và báo cáo thống kê xăng dầu dự trữ quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Phương Linh (Theo TCDN)

Bài viết cùng chuyên mục