Luật HTX 2023Tìm theo từ khóa: 

Thêm cơ chế hỗ trợ HTX giải thể
11/07/2024 14:29
GNO- Việc một số HTX đã và đang dừng hoạt động nhưng chưa thể giải thể vẫn diễn ra ở nhiều địa phương làm ảnh hưởng chung đến chất lượng của khu vực k[...]