khai mạc kỳ họp thứ 6Tìm theo từ khóa: 

Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
23/10/2023 09:36
GNO- Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, chính thức khai mạc vào sáng 23/10. Đây là kỳ họp cu[...]