01/04/2021 12:54 | gocnhinonline

Qua thanh tra dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, Thanh tra TP.HCM kết luận, việc Sagri ký hợp đồng hợp tác với C.T Group trước khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM là không đúng trình tự, thủ tục…

Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc vi phạm thế nào? 

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra TP.HCM, đồ án quy hoạch chung Công viên Sinh thái Văn hóa Du lịch Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) được phê duyệt từ năm 1997 (đến nay đã trên 23 năm và đã 3 lần đổi chủ đầu tư) nhưng dự án triển khai rất chậm, do có nhiều vướng mắc kéo dài, phải chờ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND thành phố trong qua trình chuyển đổi chủ đầu tư và điều chỉnh tỷ lệ góp vốn của các bên.

Việc UBND TP.HCM chấp thuận về chủ trương cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) hợp tác để thành lập pháp nhân dự án, mời gọi đầu tư, huy động các nguồn lực bên ngoài ngân sách là phù hợp và cần thiết vì dự án có quy mô diện tích lớn trong khi điều kiện nguồn lực từ ngân sách còn hạn chế, không thể bố trí toàn bộ vốn để đầu tư.

Quy hoạch trên bản đồ Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc

Tuy nhiên, trình tự, thủ tục pháp lý và quá trình thay đổi pháp nhân mới, việc điều chỉnh chủ trương liên quan tỷ lệ góp vốn bị kéo dài vì có sự chỉ đạo chưa thống nhất về điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước chi phối từ phía thành phố, các ý kiến khác nhau về tỷ lệ góp vốn giữa các bên có liên quan.

Do quyết định duyệt quy hoạch dự án từ năm 1997, đến năm 2017 có nhiều thay đổi giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh cấp đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới theo quy định hiện hành có nhiều thay đổi cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết sử dụng đất cho phù hợp.

Sagri chưa hoàn tất các thủ tục lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, chưa lập dự án đầu tư trình duyệt theo quy định để được giao đất chính thức làm chủ đầu tư.

Đồng thời Công ty Vĩnh Lộc chưa có quyết định công nhận chủ đầu tư, do đó không nộp hồ sơ sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và các pháp luật liên quan tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, dự án vẫn chưa được lập quy hoạch chi tiết, tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch 1/2000 chậm, chưa chọn đơn vị tư vấn.

C.T Group liên quan gì?

Theo Thanh tra TP.HCM, việc Sagri ký hợp đồng hợp tác số 12/HĐLD-TCT ngày 12/10/2007 với Công ty Cổ phần Quốc tế C&T (Công ty thành viên của C.T Group) trước khi có chỉ đạo của UBND TP.HCM là không đúng trình tự, thủ tục và không đảm bảo tỷ lệ góp vốn của Nhà nước chiếm cổ phần chi phối, dẫn đến việc hợp đồng này không thể triển khai thực hiện.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn phải hoàn trả tiền tạm ứng giá trị lợi thế thương mại và 289,5 triệu đồng tiền lãi.

Việc hợp tác giữa Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Công ty C&T ( Công ty thành viên của C.T Group ) trên cơ sở góp vốn bằng tiền và phần diện tích 221/277ha chưa được cấp giấy chứng nhận cho Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, nên việc xác định giá trị thương mại là không có cơ sở.

Mặt khác, Công ty Vĩnh Lộc chưa thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập theo quy định, các giấy xác nhận góp vốn vào ngày 5, 6, 7 tháng 8/2009 là chưa đúng.

Trách nhiệm về các thiếu sót nêu trên thuộc lãnh đạo Sagri và các phòng, ban phụ trách vụ việc qua các thời kỳ.

Từ khi UBND TP chỉ đạo Sagri và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục pháp lý để hình thành pháp nhân mới với tỷ lệ góp vốn theo đề nghị của Văn phòng Thành uỷ, Sagri đã có nhiều văn bản mời Công ty CP Du lịch văn hoá Suối Tiên (Công ty Suối Tiên) tham gia.

Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc có sự hợp tác của C-T Gruop vẫn là bãi đất trống

Tuy nhiên, sau khi khảo sát dự án, do thấy còn nhiều vấn đề cần giải quyết, Công ty Suối Tiên và ông Đinh Văn Vui đã rút khỏi dự án, khẳng định không tham gia dự án mà không có văn bản hồi đáp, đến nay dự án bị bỏ ngỏ về việc thành lập pháp nhân mới…

Về kiến nghị của Công ty Vĩnh Lộc được tiếp tục thực hiện dự án: Công ty Vĩnh Lộc là đơn vị được thành lập bởi Sagri và đối tác để thực hiện dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, nhưng đến nay Sagri chưa hoàn tất các thủ tục để Công ty Vĩnh Lộc là chủ đầu tư thực hiện dự án.

Khi được giao làm chủ đầu tư dự án, Thanh tra TP nhận thấy Sagri không đủ tiềm lực để thực hiện dự án. Qua làm việc Thanh tra TP, Sagri cũng xác định không tiếp tục thực hiện dự án. Do đó, việc Công ty Vĩnh Lộc kiến nghị được tiếp tục thực hiện dự án là không có cơ sở xem xét…

Đề nghị xử lý nhiều tổ chức, cá nhân

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra TP kiến nghị và được chủ tịch UND TP kết luận chỉ đạo như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi, hủy bỏ quyết định số 353 của UBND TP vì chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục, trường hợp phải thu hồi thì đồng thời tham mưu UBND TP thu hồi đất của Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh.

Tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có thiếu xót trong việc tham mưu ban hành quyết định số 353 chưa đầy đủ pháp lý về trình tự, thủ tục như đã nêu tại phần Kết luận thanh tra.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi có kết quả phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, triển khai xã hội hóa việc thực hiện dự án trình UBND TP. Tham mưu UBND TP lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hướng xã hội hóa.

Giao UBND huyện Bình Chánh: Khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Khu Sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc, xem xét việc điều chỉnh cho phù hợp giữa ranh quy hoạch được duyệt và ranh cấp đất của Thủ tướng Chính phủ, kênh giới, lộ giới, yếu tố liền ranh, liền thửa theo qui định hiện hành. Kiểm tra việc quản lý đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm phần đất thuộc dự án tại 3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và Phạm Văn Hai…

Ngoài ra, TP giao cho Sagri thực hiện thoái vốn tại Công ty Vĩnh Lộc theo quy định. Các phát sinh tranh chấp (nếu có)  sẽ do tòa án giải quyết theo quy định. Đồng thời, Sagri tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân của mình có các thiếu sót như đã nêu.

theo Quang Hải- Quốc Tuấn (doanhnhanvn)

 

Bài viết cùng chuyên mục