09/05/2020 05:03 | gocnhinonline

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 55/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong tuyển sinh, đào tạo.

Theo Nghị định, sẽ phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu có hành vi quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ. Cụ thể, Khoản 3 Điều 9 Nghị định này quy định về mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau:

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ;

b) Tổ chức giáo dục hướng nghiệp, biên soạn, phổ biến sách giáo khoa, giáo trình, chương trình giảng dạy có nội dung định kiến giới.

Phạt đến 20 triệu đồng nếu phân biệt tuổi tuyển sinh, đào tạo

Như vậy, đối với hành vi phân biệt tuổi tuyển sinh, đào tạo giữa nam và nữ sẽ bị phạt tiền đến 20.000.000 đồng. Bên cạnh đó, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ các quy định về tuổi đào tạo, tuyển sinh có định kiến giới, phân biệt đối xử về giới.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định, sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vận động, ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính.

Đối với các hành vi vận động, ép buộc có tổ chức nhiều người nghỉ học vì lý do giới tính hoặc từ chối tuyển sinh đối với người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ thì mức phạt tiền sẽ từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Điều 9. Các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi vận động, ép buộc người khác nghỉ học vì lý do giới tính.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vận động, ép buộc có tổ chức nhiều người nghỉ học vì lý do giới tính;

b) Từ chối tuyển sinh đối với người có đủ điều kiện vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ.

Xem thêm các nội dung khác tại Nghị định 55/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2009.

Theo Nguyễn Trinh (thukyluat)

Bài viết cùng chuyên mục