01/07/2024 16:44 | gocnhinonline

GNO- Ở các địa phương trong tỉnh Long An đã có quy hoạch quỹ đất khu nhà ở xã hội tập trung với quy mô 16 dự án. Trong đó, Năm 2024 Long An dự kiến khởi công 7 dự án nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh, thực hiện các chính sách phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng 7 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp với tổng quy mô đất khoảng 5,41ha với 1.884 căn, đáp ứng cho khoảng 8.000 người.

Hiện có 7 dự án dự kiến khởi công trong năm 2024, quy mô 8,36ha, 4.550 căn. Có 24 dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại đã có chủ trương, với quy mô 201ha, 50.835 căn.

Ngoài ra, các huyện đã có quy hoạch quỹ đất khu nhà ở xã hội tập trung với quy mô 16 dự án, 131,2ha, 22.868 căn.

Đến nay, Long An đã có 7 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, người thu nhập thấp đưa vào sử dụng

Hiện nay, Sở Xây dựng đang hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phấn đấu đầu tư hoàn thành 71.250 căn để bảo đảm nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và bảo đảm chỉ tiêu đã được Chính phủ giao.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Long An đã triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội. Hiện đã hỗ trợ các đối tượng có thu nhập thấp xây dựng, cải tạo, sửa chữa 19 căn nhà để ở, tổng dư nợ hiện đạt hơn 6,1 tỉ đồng.

Do đó, để bảo đảm chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao, gần đây Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư dự án đang triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ được duyệt, khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai nhà ở xã hội theo tiến độ.

Trường hợp các chủ đầu tư chậm trễ việc hoàn thành các thủ tục triển khai dự án nhà ở xã hội thì kiến nghị xem xét thu hồi quỹ đất ở 20% để lựa chọn nhà đầu tư khác triển khai dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện tập trung rà soát lại tất cả các đồ án quy hoạch được phê duyệt để rà soát lại việc bố trí nhà ở xã hội theo quy định và theo nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn. Với các đồ án quy hoạch mới về quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp thì phải bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Trong đó, xác định cụ thể về vị trí, địa điểm, quy mô, diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Các địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để trình duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo tiến độ đề xuất  để triển khai tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định. Hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo thẩm quyền phân cấp hướng dẫn; tăng cường hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục đầu tư liên quan đến dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

theo Lê Đức (baolongan.vn)

Bài viết cùng chuyên mục