07/12/2023 10:03 | gocnhinonline

GNO- Trước ý kiến lo ngại việc yêu cầu các cây xăng xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng có thể gây lãng phí và ách tắc tại các cây xăng, ngày 6-12, Bộ Tài chính đã chính thức lên tiếng.

Theo Bộ Tài chính, các công ty kinh doanh xăng, dầu phải phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đã được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, tại điểm i khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ, quy định lập hóa đơn điện tử sau khi cửa hàng bán cho khách hàng.

Lo ngại ách tắc khi cửa hàng xăng xuất hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính nói gì?. ảnh minh họa

Người bán phải lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử và bảo đảm tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Với khách hàng lấy hóa đơn, cửa hàng xăng, dầu lập hóa đơn điện tử theo quy định. Với khách hàng không lấy hóa đơn, cửa hàng xăng, dầu cũng phải lập hóa đơn, tuy nhiên, trên hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ thông tin người mua.

Việc lập hóa đơn điện tử được thực hiện tự động, số lượng hóa đơn điện tử được lưu trữ đầy đủ (không phải in ra) và có thể tra cứu khi cần.

Do đó, việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng không làm mất thời gian của người mua nếu không có nhu cầu lấy hóa đơn, nhưng vẫn bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định.

Khách hàng có nhu cầu sẽ nhận được hóa đơn gửi về hộp thư điện tử của mình. Khách hàng không lấy hóa đơn, hệ thống ứng dụng phát hành hóa đơn điện tử tự động xử lý, phát hành, lưu trữ và truyền về cơ quan thuế theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử từng mặt hàng bán trong ngày.

Việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện từ ngày 1-7 tại 2.700 cửa hàng thuộc hệ thống và không xảy ra tình trạng ách tắc tại các cửa hàng xăng, dầu.

theo Hương Thủy (Hà Nội Mới)

Bài viết cùng chuyên mục