15/12/2022 16:19 | gocnhinonline

GNO- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm đối với ông Bùi Thành Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (cổ phiếu BCG) số tiền 75 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 02 tháng.

UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 1006/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Bùi Thành Lâm (địa chỉ: 88 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Phạt và đình chỉ giao dịch chứng khoán với lãnh đạo BCG

Cụ thể, phạt tiền 75 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch ngoài khoảng thời gian đăng ký.

Theo quyết định, ông Bùi Thành Lâm (Ông Lâm) – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu BCG vào ngày 03/10/2022. Tuy nhiên, Ông Lâm đã bán 1.000.000 cổ phiếu BCG (tương ứng với 10.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu BCG) vào ngày 18/10/2022.

Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 02 tháng đối với ông Bùi Thành Lâm.

theo Viết Dinh/TCDN

Bài viết cùng chuyên mục