27/04/2020 15:31 | gocnhinonline

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội và hội.

Theo dự thảo Thông tư, đối với cán bộ, công chức, viên chức… công thức tính mức lương như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020=Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/thángxHệ số lương hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, công thức tính như sau:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020=Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/thángxHệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp: Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức dưới đây:

Mức hoạt động phí thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020=Mức lương cơ sở 1.600.000 đồng/thángxHệ số hoạt động phí theo quy định

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an…

Hướng dẫn cách tính lương, phụ cấp từ ngày 1/7/2020

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo LP (baochinhphu)

Bài viết cùng chuyên mục