08/11/2021 10:34 | gocnhinonline

GNO- Liên tục vướng nhiều sai phạm và bị xử phạt hành chính, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kết luận thanh tra dự án Royal Park Bắc Ninh do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Chỉ tên hàng loạt sai phạm, điểm mặt các sở ngành liên quan

Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và căn hộ để bán (dự án Royal Park Bắc Ninh) tại địa chỉ đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Bắc Ninh  làm chủ đầu tư. Diện tích sử dụng đất là: 7.571,9m2. Tổng mức đầu tư là 674.247.000.000 đồng. Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý IV/2016 đến quý II/2018.

Đến thời điểm thanh tra, dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư còn nhiều sai phạm và phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc kinh doanh căn hộ.

Một số hành vi vi phạm của công ty như: Tổ chức khởi công xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng; Tổ chức thi công xây dựng công trình sai thiết kế được duyệt; Thành lập Ban quản lý dự án công trình không đủ điều kiện năng lực theo quy định; Thi công xây dựng sai hồ sơ thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng; Công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản theo quy định; Bàn giao căn hộ khi chưa hoàn thành việc nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định; Thi công sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp; Đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy… Tổng số tiền doanh nghiệp bắt buộc phải nộp để khắc phục hậu quả là: 842.600.000 đồng.

Tỉnh Bắc Ninh chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án của Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương – Bắc Ninh

Tại kết luận số 2683/KL- UBND đã chỉ ra một số khuyết điểm, tồn tại nghiêm trọng:

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Châu Á -Thái Bình Dương Bắc Ninh: Lập dự án đầu tư và hồ sơ xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đã đưa nội dung “căn hộ khách sạn” vào tổ chức công năng của dự án không đúng với chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chưa xác định cụ thể công năng của tòa nhà theo chủ trương đầu tư của tỉnh; Khởi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 107, Luật Xây dựng năm 2014; Thi công không đúng hồ sơ cấp phép xây dựng, bản vẽ thi công được thẩm định, phê duyệt, là vi phạm yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình quy định tại Khoản 1 Điều 111, Luật Xây dựng năm 2014; Thi công chiều cao thông thủy của các căn hộ thấp hơn so với thiết kế từ 15 – 30cm và không đúng với Mục 6.7 Tiêu chuẩn TCVN 4451 – 2012 (là 2,7m);…

Đối với nhà thầu, Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (tổng thầu) thi công sai thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt và Sở Xây dựng thẩm định, sai giấy phép xây dựng là vi phạm Khoản 7 Điều 25, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Công ty APAVE – đơn vị giám sát đã ký nghiệm thu các khối lượng, kết cấu công trình được thi công sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế được Sở Xây dựng thẩm định và chủ đầu tư phê duyệt là vi phạm Khoản 2 Điều 27, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, Sở Xây dựng ban hành Giấy phép quy hoạch số 167/GPQH ngày 20/10/2016 không đúng với nội dung giấy phép quy hoạch được quy định tại Điều 47, Luật Xây dựng 2014, đồng thời đưa nội dung “căn hộ khách sạn” vào tổ chức công năng của dự án không có căn cứ pháp luật làm thay đổi một số công năng của dự án và không đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công không đúng trình tự theo quy định của Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; áp dụng Quy  chuẩn QCVN 04-1:2015:BXD chưa có hiệu lực vào thẩm định; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công khối nhà B nâng từ 18 tầng lên 19 tầng và không chi tiết các công năng của dự án, như: Điểm mầm non, sinh hoạt cộng đồng, căn hộ để bán… là không đúng chủ trương đầu tư và giấy phép quy hoạch.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, sở Xây dựng Bắc Ninh không kiểm tra và xử lý theo quy định việc chủ đầu tư thi công chiều cao thông thủy các phòng không đạt theo tiêu chuẩn thiết kế đã chọn và thiết kế được duyệt. Ban hành Thông báo số 86/TB-SXD ngày 14/4/2017 về việc mở bán căn hộ của dự án không đúng trình tự quy định tại điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Điều 168, Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã không có các biện pháp ngăn chặn kịp thời đối với hành vi bán nhà ở hình thành trong tương lai trái pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Bắc Ninh trong hoạt động kinh doanh các căn hộ thuộc dự án. Thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng; Chưa kiên quyết trong việc xử lý dứt điểm các sai phạm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, đến tháng 8/2021 các sai phạm chưa được khắc phục.

Giao sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư đã đưa nội dung “căn hộ khách sạn” vào tổ chức công năng của dự án không có căn cứ pháp luật, không đúng với chỉ đạo của Tỉnh ủy.  Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra, đôn đốc và có biện pháp xử lý việc chậm triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Đối với UBND TP. Bắc Ninh: Chưa quyết liệt, kịp thời trong tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng; Công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện dự án chưa thường xuyên.

Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đôn đốc và có biện pháp xử lý việc chậm sử dụng đất đối với chủ đầu tư.

Cần xử lý triệt để các sai phạm

Theo Kết luận Thanh tra số 2683/KL-UBND, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tại tầng 1, tòa B, chủ đầu tư dỡ bỏ các phòng chức năng hiện trạng để hoàn trả lại công năng theo chủ trương đầu tư và giấy phép xây dựng được cấp (tầng 1 chỉ có công năng để xe và khu kỹ thuật của tòa nhà).

Từ tầng 2 đến tầng 19, tỉnh Bắc Ninh cho phép giữ nguyên theo hiện trạng hiện nay, đối với biện pháp khắc phục hậu quả của tầng 19 (sàn xây thêm) thực hiện tính tiền sử dụng đất theo quy định.

Buộc bổ sung lắp đặt các chi tiết ngăn khói, ngăn cháy tại các cửa ra vào căn hộ để đảm bảo an toàn khi có cháy nổ; xử lý đối với những vết nứt trên các tường căn hộ, tường hành lang đảm bảo an toàn và thẩm mỹ; rà soát lại chiều cao trần thạch cao căn hộ, lan can tại các tầng, có phương án nâng chiều cao trần thạch cao căn hộ, lan can để đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn….

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ hạng mục sai so với giấy phép xây dựng, thiết kế được phê duyệt. Sở Xây dựng Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh sẽ phải giám sát việc thực hiện của Chủ đầu tư.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Bắc Ninh đề xuất phương án xử lý khắc phục hậu quả sai phạm trong thi công dự án; lập điều chỉnh và chi tiết các công năng của 2 tòa nhà theo chủ trương đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các kiến nghị nêu trong Kết luận này trình Sở Xây dựng phê duyệt theo quy định.

Tổ chức tháo dỡ, sửa chữa, khắc phục các hạng mục công trình theo dự án điểu chỉnh được phê duyệt xong trong quý IV/2021 và chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến việc tháo dỡ, sửa chữa, khắc phục và các chi phí phát sinh khác có liên quan.

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Bắc Ninh do chậm sử dụng đất và Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (tổng thầu) thi công sai thiết kế được duyệt và công ty APAVE (đơn vị giám sát) để nhà thầu thi công sai thiết kế được phê duyệt.

Cùng với đó tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương Bắc Ninh do chậm sử dụng đất.

theo Sơn Dương/ Realtimes

Bài viết cùng chuyên mục