19/05/2022 09:33 | gocnhinonline

GNO- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân hàng TMCP Tiên Phong cam kết tài trợ tối đa 7.811 tỷ đồng để xây tuyến cao tốc Lạng Sơn – Đồng Đăng – Trà Lĩnh (cao tốc Cao Bằng với Lạng Sơn) theo phương thức PPP.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cùng đại diện hai ngân hàng tài trợ vốn vừa có thoả thuận hợp tác đầu tư với hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng.

Toàn cảnh buổi ký thỏa thuận hợp tác

Đây là 2 dự án được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Đèo Cả triển khai sớm để thông tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn lên tới cửa khẩu Hữu Nghị và kết nối 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng theo phương thức PPP.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của buổi thỏa thuận hợp tác là sự kết nối, hợp tác đầu tư giữa 3 bên: Tập đoàn Đèo Cả; chính quyền 2 địa phương và 2 ngân hàng.

Cụ thể, tại Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), UBND tỉnh Cao Bằng cam kết bố trí vốn và giải ngân phần vốn Ngân sách Nhà nước theo đúng tiến độ, nhu cầu của Dự án, trong đó ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng – tái định cư; thống nhất với Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện Dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm công bố cho người dân giám sát quá trình tổ chức thực hiện trong đó xác định trách nhiệm của các bên liên quan (Trung ương , Địa phương, các Nhà đầu tư , các Ngân hàng …) làm cơ sở cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ Dự án.

UBND tỉnh Cao Bằng còn cam kết, đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để giải quyết các thủ tục đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ các dự án kết nối cao tốc, các dự án bất động sản, Khu công nghiệp, dịch vụ Logistics, Khu kinh tế cửa khẩu, Nhà đầu tư khai thác các công trình dịch vụ của Dự án như trung tâm điều hành, trạm dừng nghỉ kiểm tra kỹ thuật – Bảo trì – Cứu hộ cứu nạn, dịch vụ quảng cáo…nhằm tạo nguồn lực cho tỉnh và các Nhà đầu tư tham gia thực hiện Dự án cao tốc.

Liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu cam kết thực hiện việc lập đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định pháp luật về đầu tư PPP.

Các nhà đầu tư sẽ phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng để làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quá trình thẩm định phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, phê duyệt Dự án; nghiên cứu các phương án kết nối với Dự án một cách tối ưu để phát huy lợi thế cho khu vực mà dự án đi qua cũng như kết nối với các khu vực được quy hoạch, cảng cạn ICD, các Khu công nghiệp, dịch vụ, logistics,…

Liên danh Nhà đầu tư cam kết huy động đầy đủ các nguồn lực, tham gia góp vốn đảm bảo theo phương án tài chính được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất hoặc tham gia đăng ký đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và cam kết sử dụng lợi nhuận từ các dự án này đầu tư vào Dự án cao tốc.

Cũng tại Dự án này, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cam kết, sau khi Dự án khả thi đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nếu Liên danh Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện để nhận cấp tín dụng tại VPBank theo quy định pháp luật, Ngân hàng cam kết về nguyên tắc sẽ phát hành Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo quy định của Hồ sơ mời thầu; tài trợ khoản  tín dụng tối đa khoảng 4.300 tỷ đồng theo tiến độ của Dự án (số liệu được thống nhất cụ thể theo phương án tài chính của Liên danh Nhà đầu tư thực hiện dự án do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu) trong thời gian hoàn vốn tín dụng tối đa 18 năm.

Tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết bố trí vốn và giải ngân phần vốn Ngân sách Nhà nước theo đúng tiến độ, nhu cầu của Dự án, trong đó ưu tiên công tác Giải phóng mặt bằng – Tái định cư; thống nhất với Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện Dự án báo cáo Thủ tướng chính phủ nhằm công bố cho người dân giám sát quá trình tổ chức thực hiện trong đó xác định trách nhiệm của các bên liên quan (Trung ương , Địa phương, các Nhà đầu tư , các Ngân hàng …) làm cơ sở cam kết thực hiện đảm bảo tiến độ Dự án.

UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết để đảm bảo Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu cho dự án theo Luật PPP và quy định pháp luật có liên quan.

Liên danh nhà đầu tư do Tập đoàn Đèo Cả sẽ thực hiện việc lập đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định pháp luật về đầu tư PPP. Phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn để làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quá trình thẩm định phê duyệt Chủ trương đầu tư điều chỉnh, phê duyệt Dự án; nghiên cứu các phương án kết nối với Dự án một cách tối ưu để phát huy lợi thế cho khu vực mà dự án đi qua cũng như kết nối với các khu vực được quy hoạch, cảng cạn ICD, các Khu công nghiệp, dịch vụ, logistics,…

Liên danh Nhà đầu tư cam kết huy động đầy đủ các nguồn lực, tham gia góp vốn đảm bảo theo phương án tài chính được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, ngân hàng TMCP Tiên Phong sẽ tiếp nhận hồ sơ và thẩm định dự án.

Ngân hàng sẽ đánh giá tính khả thi và trình chủ trương cấp hạn mức tín dụng tối đa 3.511 tỷ đồng phù hợp với các quy định của Ngân hàng Tiên phong, Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Tiên Phong và các ngân hàng khác tổ chức hợp vốn để đồng tài trợ đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án.

theo Bảo Như/baodautu

Bài viết cùng chuyên mục