18/11/2021 08:53 | gocnhinonline

GNO- Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 338/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, số tiền phạt là 100 triệu đồng.

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 338/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (địa chỉ: Đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành bị xử phạt 100 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán. Ảnh minh họa

Cụ thể, phạt tiền 100.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hành vi vi phạm hành chính được chỉ ra là không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 3/2021 nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ).

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Louis Capital (tên cũ: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang), địa chỉ trụ sở chính tại tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Công ty bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 324/QĐ-XPVPHC, số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Được biết, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019. Với vi phạm công bố thông tin sai lệch, Công ty cổ phần Louis Capital bị phạt tiền tiếp 85 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, tại Báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 công bố thông tin ngày 16/3/2020, công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Tuy nhiên, tỷ lệ góp vốn và biểu quyết tại Hòa Sơn là 66%, chưa phù hợp quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Tài chính.

Tổng số tiền công ty phải nộp phạt hành chính là 145 triệu đồng. Cùng với đó, công ty phải khắc phục hậu quả bằng việc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.

theo Mai Phương/VietQ

Bài viết cùng chuyên mục