28/06/2024 14:23 | gocnhinonline

GNO- Các khoản phải thu ngắn hạn của TTC Agris (SBT) ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, chiếm 50% tài sản ngắn hạn. Trong trường hợp các khoản phải thu không thể thu hồi đúng hạn sẽ gây ra khó khăn không nhỏ cho sự hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Mới đây, CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, mã chứng khoán: SBT) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 700 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng mua đường với CTCP Nông nghiệp Agris Gia Lai. Thời gian thanh toán trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2024.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án nhà máy đường Tây Ninh thuộc sở hữu của SBT. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Cũng mới đây, ngày 13.5.2024, SBT đã hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan – Trung Quốc) đóng vai trò đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn. 

Bên cạnh đó, cuối tháng 2.2024, TTC AgriS huy động thành công lô trái phiếu SBTH2427001 với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm.

Về tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2023-2024 cho giai đoạn tài chính từ 1.1.2024 đến 31.3.2024 thể hiện, TTC AgriS có doanh thu thuần đạt 6.159 tỷ đồng, tăng 7,86% so với kỳ trước. Trừ đi giá vốn bỏ ra, lợi nhuận gộp của TTC AgriS là 785 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kỳ, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) đã tăng lên mức 416 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng là 1.304 tỷ đồng (tương đương với mỗi ngày TTC AgriS phải trả hơn 4,8 tỷ đồng tiền lãi vay).

Trong khi chi phí tài chính tăng thì doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm nhẹ. Sau cùng, doanh nghiệp báo lãi 201 tỷ trước thuế, tăng 32% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, mức lợi nhuận đạt 681 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, thời điểm kết thúc tháng 3.2024, khối tài sản của TTC AgriS đạt 34.198 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn (hơn 24.000 tỷ đồng). Đáng chú ý các khoản phải thu ngắn hạn đang ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, chiếm 50% tài sản ngắn hạn. Trong trường hợp các khoản phải thu không thể thu hồi đúng hạn sẽ gây ra khó khăn không nhỏ cho sự hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của TTC AgriS đã tăng mạnh so với 9 tháng trước đó lên mức gần 23.000 tỷ đồng. Trong đó vay nợ tài chính ở mức 15.000 tỷ đồng.

Báo có lưu chuyển tiền tệ cho thấy, dòng tiền kinh doanh của TTC AgriS đang âm 430 tỷ đồng.

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, TTC AgriS do nữ doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc đang làm Chủ tịch HĐQT, con gái bà Ngọc là doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My giữ vai trò Phó Chủ tịch. TTC AgriS nằm trong hệ sinh thái TTC Group của Đại gia “mía đường” Đặng Văn Thành. Ông Thành cũng là chồng của bà Huỳnh Bích Ngọc, bố của bà Đặng Huỳnh Ức My.

theo Tú Anh (daibieunhandan.vn)

Bài viết cùng chuyên mục