25/06/2024 12:32 | gocnhinonline

GNO- Mới đây, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.

Sáng 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 18, họp bàn nhiều nội dung quan trọng như: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Cho ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội – Ảnh: VGP/GH

Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội cũng cho ý kiến về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025; công tác xây dựng Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến được phân công điều hành Thành ủy Hà Nội

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với đồng chí Đinh Tiến Dũng.

Bộ Chính trị cũng đã phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.

Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ TP. Hà Nội – Ảnh: VGP/GH

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm tăng tốc, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP. Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới; quyết liệt triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược, thường xuyên, quan tâm giải quyết các nhiệm vụ mang tính dân sinh bức xúc, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch thực hiện của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đảm bảo về chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Ngày 14/6/2024, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy đã sớm tham mưu, dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35 của Thành ủy.

Về chủ đề, phương châm và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội đã chỉ đạo bộ phận giúp việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo chủ đề, phương châm và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị để trình, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Đồng thời Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy qua các thời kỳ, các chuyên gia, nhà khoa học đối với chủ đề, phương châm và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị. Tại Hội nghị đã có 12 ý kiến phát biểu, góp ý trực tiếp và 3 ý kiến góp ý bằng văn bản.

Trên cơ sở đó Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã cho ý kiến và quyết tâm đưa vào chương trình Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố hôm nay (theo đó tiến độ được đẩy lên sớm hơn 3 tháng so với Chương trình công tác năm 2024 của Thành ủy và Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện).

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện “bắt tay” ngay vào việc xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị và phấn đấu để trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại Hội nghị lần thứ 20 (tổ chức vào tháng 11/2024).

Tiến độ một số dự án có vướng mắc chưa được tháo gỡ

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP. Hà Nội, đến nay, căn cứ tình hình thực tiễn kết quả giải ngân toàn Thành phố cho thấy, tiến độ thực hiện một số dự án có vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ, không đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, có một số dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoặc đã đủ thủ tục, điều kiện để bố trí vốn khởi công. Ban cán sự đảng UBND đã đề xuất trình HĐND quyết định điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2) nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên dự án hấp thụ vốn, những dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy với thực tiễn từ cơ sở, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân giải ngân thấp, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ.

Trên cơ sở đó, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của. Bên cạnh đó, đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt, đề nghị chia sẻ kinh nghiệm để các đơn vị, địa phương khác học hỏi, cùng nhau thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2024.

Đồng thời, các đơn vị cần đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành. Đặc biệt cần thảo luận, cho ý kiến về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Về nội dung về kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật Đảng viên theo thẩm quyền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật một số đảng viên theo thẩm quyền liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án/gói thầu do Công ty CP tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện từ năm 2011 – 2021 tại một số đơn vị trên địa bàn Thành phố và tại Đảng ủy Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội.

theo Gia Huy/Baochinhphu.vn

Bài viết cùng chuyên mục