23/04/2020 07:00 | gocnhinonline

Dù chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng Công ty CP Phú Tài vẫn có doanh thu đạt 1.219,63 tỷ đồng.

Công ty CP Phú Tài (PTB – sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2020 với doanh thu hợp nhất đạt xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái là 1.219,63 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 77 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh Công ty mẹ, quý I/2020 ghi nhận doanh thu gần 788,95 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm 24%, đạt 60,17 tỷ đồng.
Sản xuất chế biến gỗ trong xưởng của doanh nghiệp
Trong đó, ngành gỗ có đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của công ty với 602,21 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; ngành đá ghi nhận lợi nhuận cao nhất, đạt 47,38 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61,52%. Riêng ngành ô tô dù mang về doanh thu hơn 267 triệu đồng nhưng lại âm 82 triệu đồng.

Hội đồng quản trị Công ty CP Phú Tài cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý II với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất dự kiến đạt 1.224 tỷ đồng và 120  tỷ đồng, nâng lũy kế 6 tháng lần lượt lên 2.443 tỷ đồng và 197 tỷ đồng. Còn kế hoạch Công ty mẹ, PTB dự kiến quý II/2020 đạt 666 tỷ đồng doanh thu và 88 tỷ đồng lợi nhuận. Đáng chú ý, trong quý II/2020, Phú Tài dự kiến sẽ vận hành Nhà máy Thạch Anh nhân tạo và đến nửa cuối năm 2020, PTB sẽ bổ sung chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy vào kế hoạch kinh doanh chung.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được thông qua, chỉ tiêu doanh thu 6.400 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, tăng 9%.

Link G:http://thuonghieusanpham.vn/doanh-nghiep-nganh-go-bao-lai-77-ty-dong-trong-quy-i
theo Hà An (TH&SP)
Bài viết cùng chuyên mục