23/04/2020 15:08 | gocnhinonline

Bà Phạm An Thy (Bạc Liêu) có bằng đại học chuyên ngành kế toán, chứng chỉ bồi dưỡng Thanh tra viên, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bằng Anh văn B, tin học B, đã được tuyển dụng công chức Thanh tra từ tháng 6/2016 đến nay.

Hiện bà Thy đang giữ ngạch công chức 01.004 và chưa thi nâng ngạch 01.003 theo bằng đại học. Bà Thy hỏi, bà có đủ điều kiện xét bổ nhiệm thanh tra viên hay không hay buộc phải thi nâng ngạch trước khi xin xét bổ nhiệm?

Điều kiện bổ nhiệm thanh tra viên

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra thì: “1. Công chức đang công tác trong cơ quan thanh tra nhà nước, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Thanh tra và các điều 6, 7 và 8 của Nghị định này thì được xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào các ngạnh thanh tra, cụ thể như sau: a) Trường hợp là chuyên viên hoặc chức danh tương đương thì xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên”.

Do vậy, căn cứ quy định nêu trên thì bà Phạm An Thy đang công tác trong ngành thanh tra nhưng hiện đang giữ ngạch cán sự (mã số 01.004), không tương đương với ngạch thanh tra viên nên chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn để xét chuyển vào ngạch thanh tra viên quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP.

Theo Chinhphu.vn

Bài viết cùng chuyên mục