02/06/2020 06:14 | gocnhinonline

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, thời gian qua, qua trao đổi trực tiếp và qua các buổi hội thảo kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn do dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, nhiều tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNg), doanh nghiệp đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xem xét, sửa đổi bổ sung Thông tư 01 theo hướng mở rộng phạm vi nợ được áp dụng cơ chế quy định tại Thông tư 01, cụ thể cho phép TCTD, chi nhánh NHNg được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đối với nợ được giải ngân sau ngày 23/01/2020.

Trên cơ sở tổng hợp, nghiên cứu đề xuất của các TCTD, chi nhánh NHNg, các doanh nghiệp, NHNN thấy rằng việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01 để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn trong thời kỳ hậu COVID-19 là cần thiết.

Theo đó, NHNN dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư 01 theo hướng cho phép các TCTD, chi nhánh NHNg được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản cho vay, cho thuê tài chính phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2020. Mốc thời gian 31/12/2020 được xác định theo đánh giá thận trọng của Ngân hàng Nhà nước, căn cứ trên kịch bản 02 về tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Việt Nam (trong điều kiện Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch từ nửa cuối tháng 4/2020 và các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam cũng khống chế được dịch trong Quý IV/2020).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

theo KL/baochinhphu.vn

Bài viết cùng chuyên mục