10/07/2024 14:15 | gocnhinonline

GNO- Vừa qua, Góp ý tại dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin thị trường bất động sản (BĐS) và nhà ở, Hiệp hội BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, một số quy định chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu của các Bộ, Sở, ngành cần được bổ sung trong dự thảo Nghị định.

Theo đó, HoREA đề nghị bổ sung quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về “thửa đất” tại điểm b khoản 2 Điều 15 dự thảo Nghị định sẽ không làm phát sinh tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đối với ngành Tài nguyên môi trường vì số liệu “thửa đất” đã có sẵn và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Bộ TN&MT và Sở TN&MT các địa phương. Đây là căn cứ để Bộ Xây dựng thực hiện Đề án “đánh số nhà, công trình xây dựng”.

HoREA cũng đề nghị bổ sung quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về vốn đầu tư trong nước vào lĩnh vực kinh doanh BĐS tại điểm c khoản 2 Điều 15 dự thảo. Bởi hiện nay, số liệu đăng ký vốn đầu tư trong nước vào lĩnh vực kinh doanh BĐS trên địa bàn đã có sẵn và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Sở KH&ĐT các địa phương khi thực hiện đăng ký kinh doanh, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo HoREA, việc bổ sung thêm quy định trong dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin thị trường Bất động sản và nhà ở, sẽ không phát sinh thêm thủ tục hành chính và chi phí… (Ảnh: T/L)

Tiếp đó, HoREA đề nghị Ngân hàng Nhà nước chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về dư nợ tín dụng, trong đó có kết quả việc cơ cấu nợ, nợ quá hạn, nợ xấu đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực BĐS tại điểm d khoản 2 Điều 15 dự thảo Nghị định sẽ không làm phát sinh tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đối với Ngân hàng Nhà nước. Do hiện nay số liệu về dư nợ tín dụng, cơ cấu nợ, nợ quá hạn, nợ xấu đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực BĐS đã có sẵn, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Nhà nước ở Trung ương và cấp tỉnh.

Liên quan đến Bộ Tài chính, Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh BĐS, trong đó có danh mục, số lượng doanh nghiệp kinh doanh BĐS niêm yết trên sàn chứng khoán, giá trị vốn hóa, giá trị hàng tồn kho BĐS của các doanh nghiệp kinh doanh BĐS niêm yết, bởi các dữ liệu trên đã có sẵn, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của sàn chứng khoán, sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định Tổng Cục Thuế chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về giá trị giao dịch (theo hợp đồng) đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS và nguồn thu ngân sách Nhà nước từ đất và thị trường BĐS. Hiện nay, số liệu trên đã có sẵn, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu của các cơ quan thuế tại các địa phương và Tổng cục Thuế.

Hiệp hội cũng đề nghị bổ sung quy định UBND cấp tỉnh chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn, số liệu này vốn đã được cơ sở dữ liệu tại Trung tâm Đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp hoặc số liệu về kết quả đấu thầu dự án có sử dụng đất, được cập nhật trong cơ sở dữ liệu tại Sở KH&ĐT của các địa phương.

Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định UBND cấp tỉnh chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về cá nhân nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn, số liệu này đã được các địa phương quản lý chặt chẽ.

Với đề nghị quy định sàn giao dịch BĐS cung cấp thông tin, dữ liệu, HoREA nhận định, quy định này sẽ không làm phát sinh tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đối với các sàn giao dịch BĐS do trách nhiệm báo cáo nội dung này của sàn giao dịch BĐS đã được quy định tại khoản 8 Điều 56 Luật Kinh doanh BĐS 2023 và tại các điểm e và g khoản 2 Điều 15 dự thảo.

Ngoài ra, Hiệp hội đề nghị bổ sung khoản 6 (mới) Điều 15 dự thảo Nghị định quy định “Bộ Xây dựng chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu tích hợp vào cơ sở dữ liệu lớn quốc gia (Big Data) theo quy định của pháp luật” cũng không làm phát sinh tăng thêm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ đối với Bộ Xây dựng mà chỉ nhằm quy định đầy đủ Điều 15 dự thảo Nghị định về chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu. Theo đó, Bộ Xây dựng vừa là cơ quan được chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu, vừa là cơ quan có trách nhiệm chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước có liên quan.

theo Linh Đan (báo xây dựng)

Bài viết cùng chuyên mục