17/05/2021 11:29 | gocnhinonline

Theo Cục Thuế Quảng Ngãi, 4 tháng đầu năm thuế tiêu thụ đặc biệt do các hãng bia nộp tăng mạnh như Nhà máy bia Sài Gòn nộp thuế 374,9 tỷ đồng, tăng 73,6% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi cho thấy, 4 tháng đầu năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 4.843 tỷ đồng, bằng 44% dự toán Trung ương giao. Trong đó: Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất nộp đạt 2.655,5 tỷ đồng, đạt 53,1% dự toán Trung ương giao, đạt 53,1% dự toán tỉnh giao, tăng 30,2% so với cùng kỳ. Các khoản thu còn lại đạt 2.188,1 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán Trung ương, đạt 27,2% dự toán tỉnh giao, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Cục Thuế cũng phát sinh khoản thu đột biến 30,6 tỷ đồng của Chi nhánh Công ty TNHH HOYA LENS Việt Nam (nộp thay nhà thầu) nộp thanh toán chi phí bản quyền cho HOYA LENS THAILAND LTD; tiền thuê đất nộp một lần của Công ty Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) nộp 4,7 tỷ đồng; Công ty xây dựng dịch vụ Đông Phương nộp 2,9 tỷ đồng (cùng kỳ không phát sinh).

Đáng chú ý, theo Cục Thuế Quảng Ngãi số thuế tiêu thụ đặc biệt do các hãng bia nộp tăng cũng góp phần làm tăng thu ngân sách nhà nước trong 4 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng sản lượng bia tiêu thụ 4 tháng đầu năm 2021 đạt 58,6 triệu lít, tăng 14,4 triệu lít so với cùng kỳ. Trong đó, Nhà máy bia Sài Gòn tiêu thụ 42,4 triệu lít, tăng 15,3 triệu lít so với cùng kỳ, thuế tiêu thụ đặc biệt nộp đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 73,6% so với cùng kỳ (do giá bán tăng 11% và sản lượng tăng 56% so với cùng kỳ)…

Nhà máy bia Sài Gòn thuế tiêu thụ đặc biệt nộp đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 73,6% so với cùng kỳ

Báo cáo của Cục Thuế Quảng Ngãi cho thấy, so với dự toán tỉnh giao, trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn có 9/16 khoản thu đơn vị thực hiện đảm bảo tiến độ dự toán (đạt 33,3% dự toán). Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 52% (trừ thu từ dầu đạt 36,4%); thu từ DNNN địa phương đạt 47,7%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,7%; thu từ DN ngoài quốc doanh đạt 34,4%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 51%; thu lệ phí trước bạ đạt 34,6%; thu phí – lệ phí đạt 38,3%; thu khác ngân sách đạt 35,1%; thu từ hoạt động xổ số đạt 33,2%.

Cục Thuế Quảng Ngãi khẳng định, hầu hết các khoản thu đều tăng. Trong đó, một số khoản tăng cao như: Thu từ DNNN trung ương tăng 29,1%; thu từ DN ngoài quốc doanh tăng 27,3%; thu tiền sử dụng đất tăng 9,2%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 107,2%; thu tiền cho thuê đất tăng 118,7%; thu lệ phí trước bạ tăng 17,2%; thu phí – lệ phí tăng 5,2%.

Trong thời gian tới, Cục Thuế Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị quản lý thu tập trung quản lý chặt chẽ người nộp thuế (NNT); rà soát các nguồn thu tăng đột biến so với năm trước, nắm chắc nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các biện pháp khai thác các nguồn thu trên địa bàn; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế không để xảy ra tình trạng DN lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để nợ thuế; rà soát các nguồn thu còn tiềm năng đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Chú trọng kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ khai thuế trên hệ thống quản lý NNT để đốn đốc thu đúng, thu đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thu đã hết thời gian gia hạn; các khoản thuế thu nhập DN quyết toán năm và tạm khai quý I/2021 các dự án hết thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế; các giấy phép cấp quyền khai thác khoáng sản để triển khai thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Xác định cụ thể các đối tượng đang được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất trên địa bàn để xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc, thu nộp đầy đủ các khoản thu từ đất vào NSNN.

Song song với đó, Cục Thuế Quảng Ngãi cũng đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để DN, NNT hiểu và làm thủ tục gia hạn, giúp DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thêm nguồn tài chính duy trì sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho NSNN.

theo An Nhiên (TCDN)

 

Bài viết cùng chuyên mục