07/12/2021 19:41 | gocnhinonline

GNO- Số tiền cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản là hơn 15,3 tỷ đồng do Công ty CP Lê Phan Resort nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế.

Ngày 1/12, Chi Cục Thuế TP Hội An – Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản số 8452/QĐ-CCT về việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty CP Lê Phan Resort (Mã số thuế: 4000425440; địa chỉ: Khối phố Tân Thịnh, phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Công ty CP Lê Phan Resort bị cưỡng chế hơn 15 tỷ đồng do nợ thuế

Lý do cưỡng chế: Công ty CP Lê Phan Resort nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. Số tiền cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản là hơn 15,3 tỷ đồng.

Chi Cục Thuế TP Hội An yêu cầu Ngân hàng TMCP Việt Á trích tiền từ tài khoản của Công ty CP Lê Phan Resort; đồng thời Công ty Lê Phan Resort phải nghiêm chỉnh thực hiện nghiêm quyết định này.

Trong trường hợp số tiền trong tài khoản của doanh nghiệp nhỏ hơn số tiền trong quyết định, Ngân hàng TMCP Việt Á vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích số tiền tiếp phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực thi hành trong 30 ngày, kể từ ngày 1/12/2021 đến ngày 30/12/2021.

theo Nguyễn Tuấn/PLP

Bài viết cùng chuyên mục