17/11/2021 08:34 | gocnhinonline

GNO- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt Công ty Cổ phần Louis Capital (HoSE: TGG) 145 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 12/11, UBCKNN đã ban hành quyết định số 324/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Louis Capital (tên cũ: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang). Cụ thể:

Phạt 60 triệu đồng vì đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019.

Phạt tiền 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.

Công ty cổ phần Louis Capital bị phạt 145 triệu đồng

Theo đó, tại báo cáo tài chính riêng quý IV/2019 và báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 công bố thông tin ngày 16/3/2020, Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn là khoản đầu tư vào công ty liên kết, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ biểu quyết tại doanh nghiệp này của Louis Capital là 66%, chưa phù hợp với quy định tại khoản 9 Chuẩn mực kế toán số 25 về báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con ban hành và công bố theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng số tiền Louis Capital bị phạt là 145 triệu đồng và phải cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.

Trước đó, HĐQT Louis Capital thông qua việc đầu tư góp vốn thêm vào công ty liên kết là Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Louis AMC, để trở thành công ty con của Louis Capital với giá trị vốn góp thêm dự kiến là 84 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành lên 77,1% vốn điều lệ của Louis AMC.

theo VietDinh/TCDN

Bài viết cùng chuyên mục