14/05/2020 11:08 | gocnhinonline

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa quyết định điều chỉnh một loạt lãi suất điều hành. Đây là lần điều chỉnh thứ 2 từ đầu năm đến nay và lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm, giúp các doanh nghiệp (DN) có điều kiện tiếp cận nguồn vốn giá rẻ…

Lãi suất tiếp tục giảm

Cụ thể, theo Quyết định số 918/QĐ-NHNN, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các NH từ 6%/năm xuống 5,5%/năm. Bên cạnh đó, lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3,5%/năm xuống 3%/năm.

Tại Quyết định số 919/QĐ-NHNN, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5%/năm xuống 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kì hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kì hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,25%/năm xuống 4,75%/năm.

Theo Quyết định số 920/QĐ-NHNN, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay, để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của quỹ tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6%/năm.

Cơ hội thêm ngàn tỉ vốn giá rẻ từ quyết định của Ngân hàng Nhà nước

Với quyết định này, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên NH và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ, của NHNN đối với các NH tiếp tục giảm. Đây là những lãi suất điều hành, giúp các tổ chức tín dụng cần vốn, có thể vay trực tiếp từ NHNN với lãi suất thấp, không phải đi vay từ các NH khác hay huy động trên thị trường dân cư với lãi suất cao hơn.

Cùng với đó, lãi suất dành cho các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 6 tháng cũng giảm từ 0,3% – 0,5%, sẽ tác động đến mặt bằng lãi suất huy động vốn, giúp các NH giảm chi phí.

Thúc đẩy tăng trưởng

Khảo sát biểu lãi suất của các NH thương mại ngày 13/5/2020 cho thấy, lãi suất tiết kiệm không kì hạn, đã giảm về mức từ 0,1%- 0,2%/năm và kì hạn từ 1 đến dưới 6 tháng còn 4,25%/năm.

Như vậy, các khoản vay kì hạn dưới 6 tháng, sẽ có cơ sở để được giảm lãi suất. Nhiều DN cho biết, với lần giảm lãi suất vào ngày 17/3 vừa qua, đã giúp họ được vay vốn giá rẻ từ 0,5%-2,5%/năm. Tuy nhiên, mức giảm như trên không có nhiều tác động. Chẳng hạn, 1 DN vay 100 tỉ đồng, kì hạn dưới 6 tháng, được giảm 2%/năm cũng chỉ giảm được 2 tỉ đồng/năm. Vì vậy, các DN cho rằng cần giảm mạnh lãi suất cho vay hơn nữa.

Ngoài ra, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên giảm, buộc các tổ chức tín dụng phải chấp hành, nhất là với ngành nông nghiệp, vẫn đang có nhu cầu lớn tại thị trường trong nước và xuất khẩu, sẽ giúp giảm chi phí, duy trì sự tăng trưởng.

Theo NHNN, năm 2020 dự kiến tín dụng sẽ tăng từ 11-14%, với khoảng 900 nghìn đến 1,1 triệu tỉ đồng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Trong khi đó, tính đến hết tháng 4, các tổ chức tín dụng mới cho vay khoảng hơn 100.000 tỉ đồng. Vì vậy, nguồn vốn còn rất dồi dào và lãi vay đang giảm thấp. Cùng với đó, các tổ chức tín dụng cũng đang tiếp tục tái cấu trúc lại các khoản vay, giúp cho nhiều DN gặp khó khăn có thể tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ. Bên cạnh đó, lãi suất giảm, cũng giúp cho các NH đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng.

Tuy nhiên, các NH vẫn không hạ tiêu chuẩn cho vay. Những DN không có tài sản bảo đảm hay dự án kém hiệu quả… sẽ khó tiếp cận được vốn vay rẻ. Cùng với đó, lãi suất huy động trên 6 tháng vẫn do các ngân hàng tự quyết định. Hiện mặt bằng lãi suất vẫn duy trì từ đầu tháng 5/2020. Chẳng hạn đối với kì hạn 6 tháng, lãi suất dao động từ 5,3-7,6%/năm, kì hạn 12 tháng, lãi suất dao động trong khoảng 6,8-8,3%/năm. Vì vậy, lãi suất cho vay kì hạn dài khó giảm mạnh.

PV (theo ngaymoionline)

Bài viết cùng chuyên mục