05/07/2024 13:45 | gocnhinonline

GNO- Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy, tính đến cuối tháng 6, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước lên xấp xỉ 8 triệu tài khoản, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tháng 6/2024, số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm 106,580 tài khoản, giảm 25,430 tài khoản so với mức tăng của tháng 5. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 106,417 tài khoản, nhà đầu tư tổ chức mở mới 163 tài khoản.

Trung bình mỗi ngày, chứng khoán ghi nhận hơn 3,550 tài khoản cá nhân và tổ chức mới gia nhập.

Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tăng thêm 751,316 tài khoản. Số mở mới bình quân mỗi ngày là hơn 4,150 tài khoản.

Tính đến cuối tháng 6, tổng số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước xấp xỉ 8 triệu tài khoản, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân hơn 7.98 triệu tài khoản, tương đương 8% dân số Việt Nam.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Như vậy, lượng tài khoản chứng khoán tính đến hiện tại còn cách mục tiêu ngắn hạn khoảng 1 triệu tài khoản.

theo Thế Mạnh (fili.vn)

Bài viết cùng chuyên mục