03/07/2024 16:36 | gocnhinonline

GNO- Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng sẽ giảm từ mức tối đa 15% hiện nay xuống 10% vốn tự có của ngân hàng. Đây là quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng 2024 nhằm tránh gây bất ổn cho hệ thống.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 đồng nghĩa với lộ trình giảm giới hạn cấp tín dụng chính thức bắt đầu, theo TTXVN.

Giới hạn sẽ giảm về 14% với một khách hàng và 23% với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó. Ảnh minh họa: Lê Vũ

Theo đó, trong 5 năm tới, tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng sẽ giảm từ mức tối đa 15% hiện nay xuống 10% vốn tự có của ngân hàng. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng với một khách hàng và người có liên quan cũng giảm từ tối đa 25% về 15%.

Từ ngày 1/7/2024 đến trước ngày 1/1/2026, giới hạn cấp tín dụng sẽ giảm về 14% với một khách hàng và 23% với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.

Quy định mới này được giới phân tích đánh giá sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro cho vay phụ thuộc vào một nhóm khách hàng, tránh gây bất ổn cho hệ thống. Việc ban hành lộ trình giảm dần tỷ lệ cấp này cũng giúp các doanh nghiệp lớn tránh bị đứt gãy vốn đột ngột.

Bên cạnh đó, quy định mới này sẽ thúc đẩy các tổ chức tín dụng đa dạng hóa danh mục tín dụng, phân tán rủi ro tín dụng trên nhiều đối tượng vay. Điều này cũng mang lại lợi thế tiềm năng cho các doanh nghiệp nhỏ tìm kiếm khoản vay.

theo Nguyên Tân (thesaigontimes)

Bài viết cùng chuyên mục