14/03/2022 10:48 | gocnhinonline

GNO- Chính phủ đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm với mục tiêu phát triển huyện Cam Lâm thành đô thị sân bay, hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế…

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm với mục tiêu phát triển huyện Cam Lâm thành đô thị sân bay, hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế, góp phần sớm đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh chủ trì tổ chức lập nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm song song với việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chính phủ đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm

Việc xác định cụ thể phạm vi lập quy hoạch, tính chất, chức năng, quy mô dân số và các chỉ tiêu tương ứng với đô thị mới phải được nghiên cứu tính toán kỹ, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, hiện trạng dân số, các tiềm năng phát triển trong quá trình lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm theo đúng quy định.

UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai lập nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung huyện Cam Lâm, đảm bảo phù hợp với các chiến lược, định hướng của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo tính khả thi. Bộ Xây dựng chủ trì, hướng dẫn UBND tỉnh trong quá trình triển khai lập nhiệm vụ và đồ án này theo quy định; thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, đất thương mại dịch vụ đã tăng gấp 3 lần hiện tại; đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất khu vui chơi – giải trí cũng tăng mạnh.

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Cam Lâm là hơn 54.659ha. Theo quy hoạch sử dụng đất vừa được phê duyệt, diện tích đất nông nghiệp được điều chỉnh từ 46.840ha năm 2020 sẽ giảm còn 42.930ha vào năm 2030. Cụ thể, đất nuôi trồng thủy sản từ 604ha giảm còn 102ha; đất trồng lúa từ 1.776ha còn 1.186ha; đất trông cây lâu năm và cây hàng năm cũng giảm mạnh…

Trong khi đó, đất phi nông nghiệp được quy hoạch tăng mạnh từ 6.254ha lên 11.141ha, đến năm 2030 sẽ chiếm 20,38% diện tích huyện Cam Lâm.

Đáng chú ý, đất thương mại dịch vụ tăng gần gấp 3 lần hiện tại, từ 623 ha lên 1.815 ha; đất ở nông thôn tăng từ 682 ha lên 1.243 ha; đất ở đô thị tăng từ 90 ha lên 178 ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng từ 102 ha lên 553 ha; đất khu công nghiệp 115 ha tăng lên 136 ha… Ngoài ra, đất chưa sử dụng của huyện Cam Lâm sẽ giảm từ 1.565 ha còn 613 ha vào năm 2030.

theo PV/TCDN

Bài viết cùng chuyên mục