01/03/2022 09:53 | gocnhinonline

GNO- Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan Công an nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có văn bản gửi đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo một số công việc trọng tâm tại địa phương khi triển khai hóa đơn điện tử theo quy định.

Cụ thể, chỉ đạo Cục Thuế báo cáo thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại địa phương do lãnh đạo tỉnh, thành phố làm Trưởng Ban và thành viên là đại diện lãnh đạo của Cục Thuế và các Sở, ban, ngành có liên quan.

Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực triển khai do Cục trưởng Cục Thuế làm tổ trưởng và thành viên là đại diện lãnh đạo, công chức các Chi cục, Phòng thuộc Cục Thuế và đại diện các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

Các địa phương “để ý” các gian lận mới về hóa đơn điện tử

Rà soát, phân loại người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh những nội dung từ ngày bắt đầu triển khai thực hiện; chuẩn bị điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử;

Rà soát và thông báo đến các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng.

Thành lập Trung tâm điều hành triển khai và công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và Chi cục Thuế để tiếp nhận và hỗ trợ người nộp thuế triển khai hóa đơn điện tử. Thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và trong thời gian đầu thực hiện hóa đơn điện tử để xử lý ngay các vướng mắc phát sinh tại địa phương. Đối với những vẫn đề vượt thẩm quyền, báo cáo UBND, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới khi cấp đăng ký kinh doanh biết quyền và nghĩa vụ của mình trong việc sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương.

Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố có nhu cầu sử dụng thông tin hóa đơn điện tử như cơ quan Quản lý thị trường, cơ quan Hải quan, cơ quan Công an… chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện kết nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý theo quy định pháp luật ngay sau khi triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương.

Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan Công an nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

theo An Nhiên/TCDN
Bài viết cùng chuyên mục