17/11/2021 16:00 | gocnhinonline

GNO- Tổng diện tích đất đề nghị thu hồi trong năm 2022 là gần 5.600ha để thực hiện 270 dự án. Trong đó có 213 dự án chuyển tiếp với hơn 5.204ha và 57 dự án đăng ký mới, hơn 394ha…

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã báo cáo UBND tỉnh dự thảo các Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án có thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án trong năm 2022.

Tổng diện tích đất đề nghị thu hồi trong năm 2022 là gần 5.600ha để thực hiện 270 dự án. Trong đó có 213 dự án chuyển tiếp với hơn 5.204ha và 57 dự án đăng ký mới, hơn 394ha.

Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi gần 5.600ha đất để làm 270 dự án. Ảnh minh họa

Dự kiến, tổng diện tích đất sẽ chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trong năm 2022 là 76,8ha để thực hiện 31 dự án tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, và các huyện: Châu Đức, Đất Đỏ, Long Điền và Côn Đảo.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát danh mục các dự án, bổ sung thông tin, hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Thực tế thời gian qua, các dự án dự án có thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua và đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên, số dự án, công trình xong các thủ tục theo quy định vẫn  còn khiêm tốn, nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương đăng ký danh mục các dự án, công trình nhiều hơn so với khả năng tổ chức thực hiện và khả năng cân đối bố trí vốn trong năm kế hoạch.

Bên cạnh đó, các dự án công trình khi triển khai còn gặp vướng mắc do người dân còn thắc mắc về giá đất bồi thường cũng như các chính sách hỗ trợ về đất đai, nhà cửa theo Luật Đất đai 2013 nên ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện thu hồi đất.

Bài viết cùng chuyên mục