29/01/2022 14:20 | gocnhinonline

GNO- Tháng đầu tiên năm 2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập mới và 19.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022.

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1/2022 có nhiều khởi sắc khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng khá cao ở tất cả các lĩnh vực hoạt động, đây là tín hiệu khả quan cho phát triển doanh nghiệp trong năm 2022.

Trong tháng 1/2022, cả nước có 13.000 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký hơn 192.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 77.100 lao động, tăng cả về số doanh nghiệp, vốn đăng ký so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp khi thành lập mới trong tháng đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu tính cả 343.800 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5.600 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng 1 là 536.100 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, trong tháng 1 còn có 19.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 352,8% so với tháng 12/2021 và tăng 194% so với cùng kỳ năm trước), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 1/2022 lên 32.100 doanh nghiệp, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 1/2022, có gần 29.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021); có 7.084 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 26,5%); có 2.025 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 3,3%).

theo Diệp Diệp/VOV.VN

Bài viết cùng chuyên mục