13/07/2020 10:20 | gocnhinonline

Nghiên cứu và triển khai điện toán đám mây riêng nguồn mở sẽ góp phần hoàn thiện phương pháp luận về triển khai đám mây nói chung và đám mây riêng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian gần đây, khái niệm điện toán đám mây được nhắc đến nhiều trong việc áp dụng vào hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Với mong muốn xây dựng hệ thống phần mềm điện toán đám mây sử dụng nguồn mở tin cậy, dễ dàng chủ động trong triển khai, bảo dưỡng, nâng cấp và phát triển sau này, từ năm 2017 đến năm 2018, ThS. Ngô Minh Phước cùng các cộng sự đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu làm chủ và triển khai thử nghiệm mô hình điện toán đám mây Private Cloud sử dụng giải pháp nguồn mở” với phần mềm mã nguồn mở là Apache Cloudstack.

Theo dự báo của các chuyên gia, trong 2-3 năm tới, điện toán đám mây sẽ thực sự bùng nổ và trở thành nhân tố quan trọng cho việc phát triển cách mạng 4.0 ở Việt Nam.

Thử nghiệm mô hình điện toán đám mây Private Cloud sử dụng giải pháp nguồn mở

Đến nay, Việt Nam đạt 41/100 điểm và trở thành nước đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng về độ phủ dịch vụ Cloud. Điều này cho thấy mô hình Cloud đang trở nên phổ biến và bắt đầu chiếm ưu thế hơn so với mô hình CNTT truyền thống. Trong tương lai, việc ứng dụng mô hình này tại Việt Nam được dự đoán sẽ còn tăng mạnh và đa dạng hơn. Tuy nhiên, việc chuyển dịch các hạ tầng CNTT truyền thống sang điện toán đám mây (ĐTĐM) vẫn đang gặp những trở ngại đáng kể về vấn đề cơ sở lý luận, phương pháp luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai áp dụng.

Kết quả nghiên cứu của đề tài KH&CN cấp Bộ Khoa học và Công nghệ “Nghiên cứu làm chủ và triển khai thử nghiệm mô hình điện toán đám mây Private Cloud sử dụng giải pháp nguồn mở” sẽ có những đóng góp nhất định trong việc giải quyết những trở ngại nói trên. Cụ thể là:

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiện trạng ứng dụng và phát triển ĐTDM trên thế giới và ở Việt Nam, giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà triển khai thực tiễn có được góc nhìn thực tế về trình độ làm chủ công nghệ ĐTĐM của thế giới và những vấn đề cần giải quyết của Việt Nam trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ mới mẻ này.

Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về ĐTĐM, là nguồn tài liệu tham khảo giúp các tổ chức, cá nhân quan tâm đến ĐTĐM thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, tìm hiểu và nhìn nhận những vấn đề cơ bản về ĐTĐM, đặc biệt là ĐTĐM nguồn mở, như: kiến trúc nền tảng; mô hình triển khai và mô hình dịch vụ; công nghệ ảo hóa; các vấn đề về an toàn an ninh, quản lý, tích hợp, lưu trữ phục hồi v.v…

Những nội dung và kết quả nghiên cứu về triển khai đám mây riêng nguồn mở sẽ góp phần hoàn thiện phương pháp luận về triển khai đám mây nói chung và đám mây riêng của Bộ KH&CN.

Ngoài ra, toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy hoặc tham khảo đối với các cơ sở đào tạo về CNTT nói chung và ĐTĐM nói riêng.

Hệ thống hoàn thiện hoàn toàn có thể chuyển giao cho các cơ quan, ban ngành có yêu cầu cần bảo mật cao trong trao đổi thư tín điện tử qua mạng Internet.

Thảo Nguyên (theo VietQ)

Bài viết cùng chuyên mục