22/08/2022 01:15 | gocnhinonline

GNO- Ngày 18/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 607/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa B Sky City số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội.

Theo nội dung Quyết định, Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không có nội dung về Ủy ban Kiểm toán, thông tin về Kế toán trưởng và Ban điều hành.

Công ty CP bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính, vì công bố thông tin không đầy đủ và ‘giấu’ cấp hàng loạt khoản vay cho các tổ chức có ‘dây mơ rễ má’

Ngoài ra, công ty này còn tiếp tục bị phạt tiền 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo đó, trong năm 2020 và 2021, Công ty Bất động sản Thế Kỷ đã thực hiện cấp các khoản vay cho Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Minh Hồi – Thành viên HĐQT của công ty; Công ty TNHH Quản lý đối tác liên kết Cen, tổ chức có liên quan với bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Tổng Giám đốc của công ty; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT của công ty, ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT của công ty, ông Vương Văn Tường – Thành viên HĐQT của công ty, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Tổng Giám đốc của công ty khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, công ty cấp khoản vay cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, tổ chức có liên quan đến cổ đông công ty (CTCP Tập đoàn Thế Kỷ).

Với những lỗi vi phạm trên, tổng số tiền Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ bị xử phạt là 185 triệu đồng.

Trước đó vào đầu năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) với số tiền hơn 2.75 tỉ đồng.

theo T.K/ngaymoionline

Bài viết cùng chuyên mục